Tips

Kommunikationsteknik Trender

Märta Svedberg

En blogg om kommunikationsteknik som förändrade våra liv.

Archive

2016

Dec Nov May Jan

2015

Links

RSS Feed bloglovin Follow with Bloglovin'

Hur Mobile Device Management sparar tid

Wednesday 30 November 2016

  

Det mobila arbetssättet ställer krav på att företag hittar mobila IT-lösningar som erbjuder ett system med stark säkerhet men som ändå upplevs som mer eller mindre osynligt från medarbetares perspektiv. Idag tillåter en del företag medarbetare att använda sin egen hårdvara för att få tillgång till företagsinformation och utnyttja olika applikationer, BYOD (Bring Your Own Device). Arbetsgivare som tillåter anställda att använda sin egen hårdvara uppfattas ofta som attraktiva. Men säkerheten, och hur själva nätverket hanteras, är viktiga aspekter som företag måste fundera över. Många företag står således inför utmaningen att arbeta med mobila enheter. Hur kan ett företag anpassa sina befintliga produkter och tjänster så att de blir mobila? Vilka fördelar är det med att använda molntjänster?


Vad är MDM?

 

Hantering av mobila enheter MDM – Mobile Device Management – har blivit en allt viktigare del av IT-lösningar som ett företag använder. Ett system som är säkert utan att säkerheten hindrar flexibiliteten hos användarna är ett utmärkt sätt att skapa ett övertag jämfört med konkurrenter. Detta handlar således om mer än att bara låsa och radera en telefon. Syftet är att få användare och mobila enheter att fungera smärtfritt utan att på något sätt kompromissa på säkerheten. Det finns flera anledningar till att använda "molntjänster för företag, en viktig aspekt är att det sparar tid och tid är pengar.

Anledningar till att använda molntjänster för företag

 

Företag kan använda MDM för att på ett effektivt och säkert sätt hantera medarbetares mobila terminaler. Idag kan information som lagras på smartphones vara oersättlig, men den kan också vara konfidentiell, så det är oerhört viktigt att företag kan skydda sig och styra vilka applikationer som kan installeras på vissa enheter. Smartare mobiltelefoner har en enorm potential som kan hjälpa till att effektivisera verksamheten. Om en anställd har gömt sitt lösenord för sin smartphone så krävs det inte längre att stå i en IT-kö får att få tillgång till sitt lösenord. Istället kan en MDM manager snabbt och enkelt återställa lösenordet.


Det finns olika lösningar där du enkelt kan ansluta nya användare och grupper. Det är också möjligt att inventera vilka mobila enheter som används inom företaget. Det härliga är att det inte krävs någon erfarenhet av IT eller speciella investeringar i vare sig hårdvara eller användarlicenser. Det finns ingen gräns för mängden av anslutna nätverk och inte heller beträffande var de anställda arbetar. När Mobile Device Management används så kan medarbetare arbeta var som helst i världen.


Att placera MDM i molnet ökar effektiviteten och ger även mer flexibla lösningar. Genom att använda molnet så kan man utnyttja befintlig infrastruktur. Detta gör det möjligt för IT-administratörer att från molnet, eller en MDM-server, kontrollera användandet av smartphones och surfplattor. Olika lösningar erbjuder lite olika funktioner så som att administratören distribuera programvara, fjärrensa data från en enhet, och spåra enheter. Genom att utnyttja MDM så kan ett företag eller en organisation dra nytta av alla fördelar med att erbjuda rörlighet för sina medarbetare. En rörlig arbetskraft har många fördelar visar undersökningar. Produktiviteten förbättras, medarbetarna är nöjdare och dessutom finns det idag många appar som hjälper till att effektivisera arbetet.


Teknik idag används för att hjälp ett företag att blomstra och många ständigt återkommande tekniska saker ska fungera, exempelvis uppgraderingar som ska slutföras, och programuppdateringar som ska appliceras. Administration som krävs för underhålla olika hårdvaror och deras program är tidskrävande och i slutändan så kan de ha stor inverkan på de anställdas produktivitet. Att förlita sig på att IT-personalen ska lösa allt fungerar inte längre på ett effektivt sätt utan ett företag behöver erbjuda sina medarbetare större flexibilitet så att de slipper vänta på en lösning eller uppdatering. Det bästa sättet för ett företag att lösa och hantera dessa problem är att använda molnbaserade MDM, vilket innebär att från en programportal så kan man med hjälp av nycklar till olika mobila enheter övervaka alla enheter som används i företag. Det spelar ingen roll hur många enheter som används.


 Olika typer av molntjänster

 

Det finns en rad olika molntjänster bland annat Apple Device Enrollment Program (DEP), vilket är en onlinetjänst som automatiserar registrering och konfiguration av Apple OS X och iOS-enheter i en organisation. Enterprise Mobility Management (EMM) är en uppsättning av människor, processer och teknik med fokus på hantering av mobila enheter, trådlösa nätverk och andra mobila datatjänster. IoT är internet av anslutna och smarta enheter, byggnader och andra objekt inbäddade med elektronik och programvara, sensorer som möjliggör för dessa objekt för att samla in och utbyta information. IoT förespås bland annat att kunna skapa en revolution inom byggbranschen och fastighetsbranschen där bland annat en styrning av fastighetsdriften kan leda till en sänkning av driftkostnaden med mellan 15 till 30 procent. Företag som stöds av molnbaserad MDM kan således spara pengar. 

Was written Wed 30 Nov 2016, 11:23 | Direct link Tech/Internet